реферат, рефераты скачать
 

страхование в Украине


відшкодування по таких видах страхування:

• по майновому страхуванню - в 1, 46 раза;

• по державному обов'язковому страхуванню - в 1, 17 раза;

По інших видах страхування відбулось зниження виплат. Страхові виплати

складають:

• по особистому страхуванню - 69 % від виплат 1997 року, в тому числі, по

страхуванню життя — 50 %;

• по страхуванню відповідальності - 54%;

• по недержавному обов'язковому страхуванню - 8%.

Всього надходжень страхових платежів збільшилось порівняно з 1997 роком

в 1,29 разів, в той самий час виплати страхових сум і страхового

відшкодування, вперше за останні роки, зменшились на 18 129 тис. грн., або

в 1,12 раза.

Темпи росту страхових платежів перевищували темпи росту страхових виплат

в 1,5 раза (в 1997 році - в 1,3 раза).

Середній рівень виплат (відношення виплат до платежів у %) становить в

1998 році 31,7 %, з них по страхуванню життя 112,6 %; по видах страхування,

інших, ніж страхування життя - 237,8 %.

Кількість діючих договорів страхування на кінець звітного року в 1998

році зменшились на 17 відсотків проти попереднього року. Це пояснюється, в

першу чергу, скороченням видів недержавного обов'язкового страхування. Між

тим, існують і обнадійливі тенденції щодо діючих договорів страхування.

Так, по майновому страхуванню і по страхуванню відповідальності відбувся

значний ріст договорів (відповідно в 1,8 та 2,4 раза); по особистому

страхуванню, в тому числі по страхуванню життя темпи спаду кількості діючих

договорів на кінець звітного року значно уповільнились.

Обсяг заявлених статутних фондів страхових організацій станом на 01.01.98

становив 131 924 тис. грн., зрісши порівняно з 1997 роком майже в 1,7 раз;

обсяг сплачених статутних фондів зріс відповідно майже в 1,9 раз та

досягнув 118 656 тис. грн.

Змінюється на краще ситуація зі сплаченням статутних фондів страховиків.

Так, у 23 страховиків сплачені статутні фонди складають від 500 000 грн. до

1 000 000 грн., у 15 - більше 1 000 000 грн., що не могло не позначитися на

середньому сплаченому статутному фонду, який збільшився за рік в 3 рази і

досягнув 530 тис. грн.

Ситуація із різким ростом статутних фондів страховиків говорить:

• з однієї сторони, про виконання вимог страхового законодавства щодо

мінімального сплаченого статутного фонду;

• з іншої сторони, про привабливість страхового ринку для інвестування як

галузі народного господарства, що динамічно розвивається;

• усвідомлення страховиками необхідності нарощування фінансових потужностей

для безумовного виконання страхових зобов'язань, місця і ролі страховика

для успішного функціонування народногосподарського комплексу. Балансовий

прибуток страховиків України в 1998 році збільшився в порівнянні з 1997

роком в 2,2 раза, досягнувши 94 880 тис. грн. Причиною такого явища є те,

що з квітня 1996 року, у зв'язку з введенням в дію Закону України "Про

страхування", використовується нова методика розрахунку технічних резервів,

тому 1996 рік виявився перехідним, і як наслідок - значні збитки від

страхової діяльності. В 1998 році ситуація вирівнялась, тому від страхової

діяльності одержані прибутки. Також на збільшення прибутку вплинули зміна

об'єкту оподаткування страховиків з липня 1997 року і зниження на 12

відсотків рівня виплат. В той же час, прибуток за рахунок інвестування

тимчасово вільних коштів зменшився на 5 644 тис. грн., або на 16 %,

досягнувши 29 379 тис. грн. Витрати на проведення страхування та інші

витрати, що відносяться на собівартість, складають 128 170 тис. грн., або

31,5 % від надходжень страхових платежів. Страховики, створені за участю

іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, одержали в 1997 році 52

993,4 тис. грн. страхових платежів, або 13 % від загальної суми надходжень.

Ними виплачено 17 949,5 тис. грн. страхових сум та страхового

відшкодування, або 13,9 % від загальної суми виплат. Рівень виплат по цих

страховиках складає 33,9 %. Частка страховиків, створених за участю

іноземного капіталу, в загальному обсязі сплачених статутних фондів дещо

вища і складає 15,4 %, або 18 319,7 тис. грн.

Середній сплачений статутний фонд на 01.01.98 вищезазначених страховиків

складає 705 тис. грн. і перевищує середній загальноукраїнський в 1,3 рази.

В цілому, страховики, створенні за участю іноземних юридичних осіб та

іноземних громадян, істотно не впливали в 1998 році на стан та розвиток

страхового ринку України.

Страховики, які звітувались перед Укрсграхнаглядом за 1998 рік по

регіонах України підрозділяються таким чином:

Західний регіон (Вінницька, Хмельницька, Львівська, Ів.-

Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська, Волинська,

Рівненська області - 29 страхових організацій (12,9 % від загальної

кількості);

Східний регіон (Сумська, Харківська, Донецька, Луганська,

Дніпропетровська, Полтавська області - 58 страхових організацій (25,9 від

загальної кількості);

Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області,

АР Крим та М.Севастополь) - 47 страхових організацій (21,0 % від загальної

кількості);

Центральний регіон (Житомирська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська,

Київська області та М.Київ) - 90 страхових організацій (40,2 % від

загальної кількості);

Продовжує мати місце вкрай нерівномірна ситуація зі структурою розміщення

страхового ринку. Найбільша кількість страхових організацій знаходиться в

Центральному, Східному та Південному регіонах, а саме в містах: м. Київ -

78 страховиків; м. Одеса- 18 страховиків; м. Харьків- 14 страховиків.

Частка страхових платежів, сплачена перестраховикам в 1998 році, складає

63060 тис. грн., або 16 % надходжень страхових платежів. В порівнянні з

1997 роком питома вага платежів, сплачених перестраховикам, знизилась на

2,2 % при збільшенні суми платежів на 7 610 тис. грн., або в 1,14 рази.

Частка страхових відшкодувань, сплачена перестраховиками, складає 3 160,4

тис. грн. Рівень виплат становить 5 % від платежів, які були сплачені

перестраховикам. По добровільному майновому страхуванню 68,5 % платежів (43

222 тис. грн.), сплачено перестраховикам, збільшившись у звітному році в

1,74 рази (на 23,6 %). Перестраховиками відшкодовано у звітному періоді по

добровільному майновому страхуванню 2 199,3 тис. грн. (5 %). Частка

страхових платежів в структурі платежів, сплачених перестраховикам по

добровільному страхуванню відповідальності та обов'язковому страхуванню,

зменшилась відповідно до 13,3 % та 12,1 %. По добровільному особистому

страхуванню було передано в перестрахування лише З 864 тис. грн., що

становить 6,1 % проти 12 906 тис. грн., або 23 % минулого року.

Крім багатьох позитивних моментів на страховому ринку існують серйозні

проблеми, серед них:

інвестиційні можливості страховиків використовуються недостатньо;

питома вага страхування життя на страховому ринку постійно знижується;

впровадження обов'язкового страхування цивільної відповідальності

власників транспортних засобів зіткнулося з перепонами на законодавчому

рівні;

мають місце окремі випадки зволікання страховиками виплат страхових сум

та страхового відшкодування, неправомірні відмови в їх виплаті та

порушення страхового законодавства.

Таблиця 1

|Показники діяльності ст |рахових |анізацій|раїни |1998 | |

| |рг |Ук |1996- |роки | |

|Показники |1996 |1997 |1998 |97/96 |98/97 |

|Страхові премії (тис. |244 360 |317811 |408401 |130 % |129 % |

|грн.) | | | | | |

|Страхові виплати (тис. |144 272 |147311 |129 182 |102 % |88% |

|грн.) | | | | | |

|Рівень виплат (відношення |59 |46 |32 | | |

|виплат до премій (%) | | | | | |

|Сформовані страхові |65216 |92681 |159 838 |142 % |172 % |

|резерви на 01.01 (тис. | | | | | |

|грн.) | | | | | |

|Кількість діючих договорів|28 534 |28 706 |23 929 |101 % |83% |

|на 01.01. (одиниць) |844 |032 |082 | | |

Таблиця 2

| |ахових |нізацій |аїни з |вільно|та і |

|Показники діяльності стр |орга ня |Укр |добро |го | |

|обов'язкового страхуван |(крім |ахування|иття) |1998 | |

| |стр |ж |1996- |роки | |

|Показники |1996 |1997 |1998 |97/96 |98/97 |

|Страхові премії (тис. |183372 |284 357 |389 841 |155 % |137 % |

|грн.) | | | | | |

|Страхові виплати (тис. |77185 |105 449 |108 285 |137 % |103 % |

|грн.) | | | | | |

|Рівень виплат (відношення |42,1 % |37,1 |27,8 | | |

|виплат до премій (%) | | | | | |

|Сформовані страхові |51991 |83390 |138 364 |160 % |166 % |

|резерви на 01.01 (тис. | | | | | |

|грн.) | | | | | |

|Кількість діючих договорів|12 550 |17711388|14 524 |141 % |82% |

|на 01.01. (одиниць) |489 | |749 | | |

Короткий звіт про стан на страховому ринку України за період 1998 початок

1999 роки.

Проаналізувавши вищенаведені показники діяльності страхового ринку

України за період 1997 - 1998 років, можна зробити висновок, що існує певна

тенденція росту, та досягнення позитивних результатів, а саме:

- зростання частки страхового ринку в НВП;

продовження темпів росту страхових платежів;

збільшення резервів;

збільшення доходів від страхової діяльності.

Таке пожвавлення страхової діяльності відбувалося завдяки стабілізації

ситуації в країні і, зокрема, деяким позитивним змінам в оподаткуванні

страхової діяльності.

Проте, існують певні негативні тенденції, котрі не можуть не впливати на

стан страхового ринку України.

Наприклад, відбувається падіння ринку особистого страхування, що

пояснюється зниженням рівня життя в Україні. А з урахуванням фінансової

кризи, яка за останній місяць охопила країну, паніку та недовіру громадян

до фінансових установ, розкручування інфляційних процесів,- можна

передбачити зменшення ліквідності та реального розміру статутного фонду,

страхових платежів, доходів, та інших показників страхових організацій. Це,

в свою чергу приведе до проблем у виконанні зобов'язань перед

страхувальниками та перестраховиками.

Серед негативних тенденцій, котрі впливають на розвиток страхового ринку

України слід визначити:

1. Відсутність чітко розміркованої та професійно розробленої програми

будування страхового ринку прийнятої на державному рівні.

2. Низький рівень освіти на всіх рівнях державного керування, у

керівників підприємств та організацій. Наслідком цього нерозуміння

ролі страхування як фінансового інструменту у забезпеченні рискової

економіки перехідного періоду.

3. Відсутність належної законодавчої та нормативної бази для

досконалого виконання страхових операцій.

4. Відсутність інституту страхових брокерів, як невід'ємної частини

страхового ринку, для поліпшення якості страхових послуг та

професійного захисту інтересів страхувальників та страховиків.

5. Відсутність законодавчої бази для проведення страхової

посередницької діяльності.

Висновки.

Страхування - об’єктивно необхідний атрибут ринкової економіки. Світовий

досвід переконує, що одним з важливіших індикаторів стану економіки будь

якої країни ринкової орієнтації є розвиток страхування.

Страхування забезпечує надійний захист майнових інтересів підприємців і

населення в разі втрат, заподіяних вогнем, стихійним лихом, техногенними

аваріями, транспортними пригодами та багатьма іншими непередбачуваними

обставинами. Страхування добре зарекомендувало себе як форма нагромадження

коштів громадян для вирішення їх соціальних проблем /охорона здоров’я,

пенсійне забезпечення, освіта тощо /. В останні роки страхування широко

використовується на випадок виникнення відповідальності перед третіми

особами. В цілому світові темпи приросту страхових премій значно

випереджають зростання валового внутрішнього прибутку.

Ця тенденція характерна і для України. Незважаючи на великі труднощі

перехідного періоду обсяги страхових операцій помітно зростають. За 1998

р. вони збільшились в перерахунку на доларовий еквівалент на 30%.

Очікується зростання страхових послуг і в поточному році. Позитивну роль в

цьому відіграв Закон “Про страхування”, інші вжиті законодавчі і

організаційні заходи щодо розвитку страхової справи.

Зараз на страховому ринку України діє 247 страхових компаній, Моторне,

Авіаційне, Морське страхові бюро, ряд страхових пулів. Зросла кількість

членів Ліги страхових організацій України. Створено Асоціацію професійних

страхових посередників.

Разом з тим питома вага нашої країни в світовому страховому ринку досі

сягає лише 0.01% ,а в Європі - менше 0,04 %. Якщо прийняти до уваги, що

Україна є другою за територією державою на континенті ( 5.6 % ), має понад

51 млн. населення ( 7.4 % ), великий промисловий і аграрний потенціал,

означений рівень страхової діяльності слід розглядати як дуже мізерний і

не адекватний потребам і можливостям країни.

Україна з огляду на наявність об’єктів, що потребують захисту, має

надзвичайно великі потенційні можливості для розвитку страхової галузі /

індустрії / в усіх напрямах - страхування майна, відповідальності перед

третіми особами, життя і здоров’я громадян.

Розрахунки показують, що страхове поле за основними видами

добровільного страхування освоєно здебільшого лише на 5 - 7 %, тоді як в

Великобританії, Німеччині, Нідерландах та низці інших західних країн цей

показник вищий за 90%. Швидкими темпами здійснюється охоплення страховим

захистом майна комерційних структур, життя, здоров’я і майна громадян в

постсоціалістичних державах, зокрема в Польщі, Угорщині, Чехії, країнах

Балтії. Вони розпочали активно працювати на міжнародному страховому ринку.

Надійшло ряд пропозицій від підприємницьких структур країн Заходу, Естонії,

Польщі про інвестування капіталу в страховий бізнес України. Цьому сприяє

політика держав - інвесторів, спрямована на забезпечення розвитку

страхового бізнесу, і віра в можливу ефективність співпраці з українськими

партнерами.

Зараз Україна переживає затяжну економічну і загострену фінансову

кризи, до яких призвела в числі інших чинників руйнація старої системи

страхового захисту /бюджетні резерви, фонди вищестоящих організацій,

довготермінові відстрочки погашення позик тощо/, що була притаманна країні

з високим ступенем усуспільнення власності і значне відставання в

формуванні нової системи захисту.

Здійснення в Україні широкої програми приватизації об’єктів державної

власності, зміни економічного механізму управління в державному секторі

економіки, спрямовані на розширення самофінансування виробничих потреб,

зумовлюють переорієнтацію підприємств на захист від ризиків втрати або

пошкодження майна, нанесення шкоди здоров’ю працівників, шляхом

впровадження перевірених світовою практикою форм і видів страхування.

Проте до цього часу з боку владних структур і самих власників майна

недооцінюються можливості страхування в створенні сприятливих умов

розвитку підприємництва. Нехтування страховим захистом нерідко призводить

до банкрутства підприємств з огляду на що вітчизняні та іноземні інвестори

стримуються від спрямування капіталу в розвиток особливо виробничої сфери

економіки. Це призводить до невиправданого імпорту продовольчих і

промислових товарів, посилення безробіття, підриву купівельної спроможності

гривні, наростання зовнішньої валютної заборгованості країни. Виправленню

становища сприяли б зокрема такі заходи:

опрацювання глобальної програми організації страхового захисту юридичних

і фізичних осіб, яка повинна визначити стосовно до вимог розбудови

ринкової економіки нову структуру резервів, шляхи їх наповнення і умови

використання, напрямки розвитку загальнодержавних / централізованих/

резервів та децентралізованих резервів на рівні господарських суб’єктів а

також місце і принципи страхування в системі захисту на випадок ризикових

ситуацій. Така програма дасть підстави для більш обгрунтованого визначення

потреби і кращого використання ресурсів, що спрямовуються на

забезпечення суспільства відповідними резервами;

встановлення нормативної вимоги до юридичних осіб чітко визначати у

статутних документах форму страхового захисту / самострахування,

страхування тощо/ на випадок втрати або пошкодження майна, нанесення шкоди

здоров’ю працівників внаслідок вогню, стихійного лиха, техногенних аварій,

та інших непередбачуваних обставин. Дотримання вимог щодо реальної

організації такого захисту має враховуватись під час кредитування

суб’єктів господарювання, з’ясування причин виникнення втрат майна і

пошуках джерел його відновлення;

прискорення організації в великих господарських структурах спеціалізованої

служби, яка займалася б управлінням ризиками / ризик - менеджментом /. В

її обов”язки повинно входити прогнозування можливих ризиків, їх оцінка,

накреслення і реалізація заходів щодо усунення або зменшення руйнівного

впливу ризикових подій на наслідки господарської діяльності, в тому числі і

шляхом передачі ризиків на страхування. В середніх та малих структурах цю

роботу могли б виконувати консультанти страхових та консалтингових

організацій, страхові брокери;

розширення переліку майна і видів відповідальності платежі зі страхування

яких можуть бути віднесені на виробничі витрати. Розповсюдити таке право і

на платежі за страхування майна виробничого призначення, яке страхується у

зв’язку з передачею під заставу;

уніфікація умов страхування врожаю сільськогосподарських культур та

багаторічних насаджень в державних, колективних та фермерських

господарствах на основі принципу добровільності страхування. Одночасно

здійснити уточнення переліку страхових ризиків в сторону їх зменшення за

рахунок виключення з під страхового захисту майна від подій малоймовірних

або незначних за розміром можливих втрат;

враховуючи позитивний зарубіжний досвід страхування сільськогосподарських

товаровиробників рекомендувати аналогічним вітчизняним формуванням

розглянути питання про доцільність створення до 2005 року національного

товариства взаємного страхування сільськогосподарських підприємств і

фермерських господарств. Це дасть змогу знизити вартість страхування,

ефективніше використовувати резерви, в тому числі і за рахунок

раціонального поєднання грошових і натуральних фондів;

більш активне освоєння страхування ризиків підприємств добувної

промисловості, водного і лісового господарства;

налагодити страхування життя, здоров’я і пенсій громадян, передбачивши

відповідні державні гарантії компаніям або страхувальникам на випадок

різкої зміни платоспроможності національної валюти;

вдосконалення страхування фінансових і кредитних ризиків комерційних

структур;

ширше використання полісів страхування майна, життя і здоров’я громадян з

метою надання їх власникам можливостей придбання в кредит під гарантію

страхового полісу і куплених матеріальних цінностей / автомобілів, меблів,

квартир та інших товарів / вітчизняного виробництва високої вартості і

тривалого користування. Це буде сприяти підвищенню авторитету і

привабливості страхування, збільшить попит на промислові товари, що

сприятиме розвитку відповідних виробництв, покращанню зайнятості

населення, приросту доходів бюджету.

Удосконалення системи правового забезпечення страхування повинно

охопити внесення необхідних змін і доповнень в законодавчі і нормативні

акти різних рівнів, починаючи від Конституції України. Зараз в ній немає

жодних посилань на страховий захист матеріальних інтересів юридичних і

фізичних осіб.

Міжнародні і міждержавні угоди з питань зовнішньо-економічних відносин

не завжди враховують інтереси використання і розвитку вітчизняного

страхового потенціалу.

Підготовлений за дорученням Уряду проект статей нового Цивільного

кодексу України, що регулюватимуть страхові відносини, враховує низку

важливих потреб розвитку страхового ринку. На жаль прийняття цього

документу дуже затримується.

Потребують оновлення комплекс спеціальних законів з питань страхової

діяльності; постанови розпорядження Уряду України; регулятивні правила /

вимоги, обмеження та економічні нормативи /,а також

методичні вказівки та роз’яснення, щодо деталізації застосування

законодавчих та нормативних актів. У цьому напрямі також ведеться певна

робота. У відповідності з підготовленим і переданим на розгляд Верховної

Ради України законопроектом щодо внесення змін і доповнень до Закону

України “Про страхування” передбачено визначення видів страхування,

уточнення низки страхових термінів, конкретизовані функції посередників на

страховому ринку, покращанні умови для розширення інвестиційних можливостей

страховиків, підвищені кваліфікаційні вимоги до керівництва та провідних

працівників компаній.

Комплекс законодавчих актів із питань страхування варто доповнити за

рахунок прийняття Законів України “Про страховий договір”, “Про медичне

страхування”, “Про страхування відповідальності перед третіми особами”,

“Про страхування життя та пенсій”, “Про страховий захист в системі АПК”,

“Про страхування фінансових і кредитних ризиків”. “Про товариства взаємного

страхування”.

Потребує впорядкування обов’язкове страхування. Необхідно привести його

у відповідність з принципами страхування, уніфікувати умови захисту всіх

категорій працівників, страхові платежі за яких сплачуються за рахунок

коштів Державного бюджету.

З врахуванням власного і зарубіжного законодавчого досвіду в галузі

страхування підготувати до 2005 року проект Страхового кодексу України.

Зростання обсягів робіт щодо підготовки проектів законодавчих і

нормативних актів потребує активізації діяльності Експертної ради з

питань страхування при Кабінеті Міністрів України,. комісій Ліги страхових

організацій, правових та фінансово-економічних науково - дослідних установ.

Підвищення фінансової надійності страховиків. З цією метою

передбачається:

довести мінімальні розміри статутного фонду страховиків України починаючи

з 1 липня 2000 року до 500 тис. екю, а з 1 січня 2003 року до 1 млн. екю.;

опрацювати заходи спрямовані на забезпечення нарощування страховиками

статутних фондів, особливо за рахунок залучення капіталу акціонерів.

Потрібно практикувати випуск облігацій з виплатою їх власникам

гарантованого доходу;

створити гарантійний фонд для забезпечення виконання зобов’язань перед

страхувальниками, особливо фізичними особами в разі банкрутства

страховика;

компетентним органам переглянути діючу систему розміщення страхових

резервів, надавши право здійснення їх вкладення у високорентабельні

інвестиційні проекти з врахуванням їх пріоритетності за напрямами,

визначеними Кабінетом Міністрів України. Опрацювати процедуру дозволу

розміщення в окремих випадках частини резервів в вигідні зарубіжні

інвестиції;

здійснити заходи щодо розширення ринку перестрахування страхових

договорів в Україні, шляхом створення відповідної біржі або професійного

республіканського пулу андеррайтерів - перестраховиків;

більш активно працювати з нерезидентами на предмет розширення взаємного

перестрахування;

посилити превентивну функцію страхування, дозволивши страховикам

відновити створення фонду фінансування запобіжних заходів. При

необхідності використовувати можливості об’єднання зусиль страховиків в

здійснені превенцій.

Удосконалення державного нагляду за страховою діяльністю необхідно

спрямувати на:

посилення якості виконання органами державної виконавчої влади функцій

щодо нагляду за страховою діяльністю в напрямах упередження: банкрутства

страховиків, грубого порушення ними зобов’язань перед страхувальниками,

здійснення псевдострахування з метою відмивання грошових коштів, виплати

керівникам та інших відповідальним особам підприємств, особливо державного

сектору, незаконних комісійних винагород,

підвищення статусу Укрстрахнагляду до Державного комітету в стравах

нагляду за страховою діяльністю;

уточнення Укрстрахнаглядом разом з Палатою аудиторів України вимог щодо

здійснення обов’язкового щорічного аудиту страхових компаній і

визначення переліку аудиторських фірм, яким, виходячи з забезпечення

необхідними фахівцями, можна доручати здійснення аудиту страхових компаній.

Опрацювати примірні розцінки оплати за аудит. Такий захід дасть змогу

підвищити якість і відповідальність за достовірність висновків за

наслідками аудиту, зменшити кількість перевірок страховиків з розрізнених

питань їх діяльності;

обгрунтованість створення, реорганізацій і ліквідації страхових компаній.

Передбачити розширення прав Укрстрахнагляду, в тому. числі і відносно

погодження з Комітетом кандидатур керівника і головного бухгалтера

страхової компанії. При цьому мають враховуватись наявність у претендента

вищої фахової освіти та досвіду роботи в страхуванні, відсутність

судимості, аморальних вчинків, тощо;

Укрстрахнагляду разом з Міністерством фінансів, Міністерством економіки,

Держкомстатом з залученням вчених та практиків опрацювати проекти

нормативно - інструктивних документів щодо розробки бізнес - планів,

ведення спеціального обліку, аналізу і звітності страховиків / включаючи

форму балансу/; здійснення реєстрації, обліку та сертифікації страхових

посередників. При цьому слід зосередити увагу на максимальне наближення

цих документів і процедур до міжнародних стандартів;

посилити кадровий потенціал контролюючих органів за рахунок залучення до

роботи в них працівників, що мають достатній теоретичний рівень і

практичний досвід страхової діяльності. Вирішити питання мотивації

кращої праці службовців Укрстрахнагляду, що дасть змогу уникнути плинності

кадрів і підвищити професійні вимоги до них; враховуючи досвід західних

країн передбачити щорічні відрахування страховиками частини прибутку / 0,2

% отриманих страхових премій / на спеціальний

рахунок Укрстрахнагляду з цільовим використанням цих коштів на формування

інформаційно - методичної бази, фінансування науково-пошукових робіт із

страхування.

Специфіка страхової діяльності вимагає залучення до роботи в галузі

великої кількості висококваліфікованих працівників / менеджерів,

андиррайтерів, актуаріїв, брокерів, експертів, фінансистів, бухгалтерів,

юристів, програмістів тощо /, добре обізнаних з теорією і передовою

технологією страхування. В зв’язку з цим доцільно:

визначити типові кваліфікаційні вимоги до працівників страхових компаній,

їх посередників та органів нагляду за страховою діяльністю;

передбачити поступовий перехід до заміщення посад керівників страхових

компаній, їх заступників та керівників філій особами, які мають вищу

фахову освіту.

відкрити в складі номенклатури спеціальностей вищої освіти спеціальність

“Страхування”. Визначити державні і комерційні вузи, яким, виходячи із

іх матеріальної бази, педагогічного і наукового потенціалу, місця

розташування, можна в загальновстановленому порядку дозволити підготовку

фахівців на рівні магістрів та спеціалістів із страхування;

вдосконалити програму підготовки молодших спеціалістів із страхування в

економічних технікумах та коледжах;

організувати Інститут підвищення кваліфікації персоналу страхових компаній

та посередницьких структур;

заінтересованим навчальним закладам разом з Лігою страхових організацій

України здійснити відповідні дослідження з метою визначення потреби

страхової галузі в спеціалістах певного профілю і рівня підготовки;

організувати при Комітеті в справах нагляду за страховою діяльністю

кваліфікаційну комісію з числа відповідальних працівників Комітету.

Міносвіти, ЛСОУ, вчених та досвідчених практиків страхової справи.

Покласти на комісію функції експертної оцінки і освідчення відповідним

сертифікатом рівня знань певних категорій працівників страхових компаній,

які не мають дипломів про фахову освіту але за характеристиками страховиків

добре виконують свої обов‘язки і самостійно успішно підвищують рівень

теоретичних знань.

Покращання взаємодії між страховими компаніями, банками та іншими

суб’єктами фінансового ринку. Страховим компаніям та банкам природно

притаманне прагнення до взаємовигідного обміну послугами і зміцнення

надійності партнерства.

Розвиток страхових операцій зі страхування майна і відповідальності

комерційних структур, населення та інших категорій клієнтів банків веде до

зменшення їх залежності від ризиків, розширює діапазон вигідного

розміщення кредитних вкладень. З іншого боку в страховиків є інтерес у

розміщені в банківських установах за певну плату переважної частини

страхових резервів, що збільшує доходи страховиків, ресурси для

кредитування. Проте на практиці діяльність банків і страховиків належним

чином ще неузгоджена.

З метою покращання використання потенціалу банків, страхових

компаній та інших суб’єктів фінансового ринку для зміцнення страхового

захисту населення і підприємців, покращання надання інших фінансових

послуг доцільно:

створити Координаційну раду з питань розвитку фінансового ринку України на

яку покласти обов”язки по узгодженню напрямів вдосконалення асортименту

і умов надання послуг юридичним та фізичним особам з кредитування,

страхування, торгівлі цінними паперами тощо;

залучати установи комерційних банків до здійснення на агентських засадах

операції по продажу страхових полісів із страхування життя, від нещасних

випадків, домашнього майна та деяких інших видів, які не вимагають

складної експертної оцінки ризику;

збільшити межу дозволеної участі комерційних банків в придбанні акцій

страхових компаній і одночасно надати більші можливості страховикам в

здійснені інвестицій в статутний фонд вітчизняних банків;

провести відповідні заходи щодо покращання реалізації і купівлі

страховиками цінних паперів.

Отже, страхування має величезні можливості сприяти економічному та

соціальному розвитку країни, вирішувани проблеми кожного асоційованого чи

індивідуального власника.

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.