реферат, рефераты скачать
 

Планування та фінансування робіт з надзвичайних ситуацій


Можливості типізації створення і контролю виконання превентивних і оперативних планів базуються на алгоритмічній спільності методів планування операцій (стратегічних, превентивних, оперативних).

Значна спільність семантичного і структурного змісту типових базових планів обумовлюється необхідністю використання при їхньому складанні досить обмеженої безлічі інформаційних елементів: захід (операція, дія); організація-виконавець; відповідальний виконавець; використовувані ресурси; вимоги до термінів завершення заходу; вид звітності і т.д.

Базовий типовий план ліквідації наслідків НС передбачає дії, який треба почати у відповідь на будь-який природний або техногенний ризик. У ньому повинні бути чітко і детально визначені задачі, що спеціалізовані організації повинні виконати в строго визначених місцях і в строго визначений час на підставі визначених заздалегідь цілей, а також дані прогнози розвитку обстановки і реалістична оцінка можливостей, що маються в розпорядженні сторони, що оперує [5].

Детальний план абсолютно необхідний не тільки на об'єктовому, але і на державному, регіональному і місцевому рівнях. Такий план повинний включати програму дій для реалізації як мінімум дванадцяти основних функцій, виконання яких абсолютно необхідно в умовах НС. До них відносяться:

1. Екстрене оповіщення і зв'язок (своєчасне оповіщення населення про ймовірну небезпеку, що наближається; перевірка всіх служб зв'язку для того, щоб бути упевненими, що центри управління й оперативні підрозділи зв'язані надійними засобами взаємодії).

2. Регулярне інформування населення (для орієнтування на розумні захисні дії).

3. Евакуація (допомога людям, що переправляються з небезпечного району у відносно безпечний).

4. Забезпечення життєдіяльності людей в умовах НС (надання притулку, житла, їжі, одягу, санітарного забезпечення).

5. Медичне забезпечення в умовах НС (надання екстреної медичної допомоги ураженим).

6. Забезпечення безпеки (захист життя людей і матеріальних цінностей; контроль за переміщенням працівників і технічних засобів, необхідних для протидії і ліквідації НС).

7. Боротьба з вогнем і екстрений порятунок людей.

8. Радіаційний захист (розвідка й оцінка радіаційної обстановки для захисту населення й осіб, зайнятих в усуненні НС).

9. Ремонт комунальних служб і господарства (терміновий ремонт уражених життєво важливих комунальних систем).

10. Аналіз і оцінка НС (моніторинг і аналіз характеристик НС; оцінка фізичних утрат; збір інформації про результати протидії НС; вибір напрямків ліквідації її наслідків).

11. Матеріально-технічне постачання (контроль за транспортуванням матеріально-технічних ресурсів; залучення додаткових постачань ресурсів для виконання надзвичайних функцій).

12. Керування і контроль (керівництво реалізацією функцій 1-11).

Цей план повинний бути гнучким, діючим, конкретним і несуперечливим. Типовий базовий план доповнюється функціональними розширеннями, що, по суті справи, є розкладами аварійно-рятувальних, відбудовних і інших робіт, критично важливих в умовах НС. Кожне функціональне розширення може бути доповнено додатками, специфікованими по видах ризику, що містять технічну інформацію, деталі і методи правильного використання сил і засобів в умовах НС.

Реалізація типового базового плану повинна супроводжуватися розробкою комплексів стандартних оперативних документів, необхідних для того, щоб дати вказівки персоналові, що повинний брати участь у безпосередніх оперативних діях.

Такі стандартні оперативні документи можуть містити в собі:

- контрольні карти і відповідні переліки матеріально-технічних і людських ресурсів:

- схеми, графіки і розклади робіт:

- географічні і топографічні карти, плани місцевості і т.д.;

- докладні інструкції з виконання дій, визначених типовим базовим планом;

- списки наявних у наявності ресурсів;

- телефонні довідники на випадок НС;

- каталоги-довідники спецслужб, телефони контактних осіб і ін.

Оперативні документи - це робочі документи, що містять назви оперативних дій і імена конкретних осіб, що ці дії здійснюють. Тому оперативні документи - найбільш змінна частина плану.

Превентивні стратегічні програми по попередженню і ліквідації наслідків НС, сформовані по виділених напрямках або зонам вкладення засобів, визначають довгострокові (3-5 років) і річні завдання галузям народного господарства окремих регіонів (республік) і країни в цілому. Завдання розподіляються по підгалузям і підприємствах, для яких вони виступають як основні цілі діяльності по зниженню рівня сукупного ризику. У такий спосіб завершується перша інформаційна фаза планування - від цілей до засобів, - яка, по суті, є плануванням зверху [5].

Слідом за цим або паралельно необхідно забезпечити формування і поширення другої інформаційної фази, що містить пропозиції підприємств, об'єктів і галузей по виконанню цільових настанов. На даному етапі створюються конкретні проекти стратегічних програм, що включають детальні показники планованих до реалізації комплексів заходів.

Використання методів превентивного стратегічного планування знизу і зверху необхідно правильно сполучити. Тільки при русі інформації знизу нагору можуть бути отримані дані про конкретні заходи і розробки, ініціативні пропозиції про можливості підвищення рівнів безпеки і зниження очікуваних збитків від ймовірних НС. Планування знизу не повинне бути єдиним або основним методом - йому повинне передувати планування, що орієнтує на кінцеві мети, зверху.


Розділ 2 Законодавчі і нормативні документи по плануванню і фінансуванню робот при виникненні НС


2.1 Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку використання засобу резервного фонду бюджету


Відповідно статті 24 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання засобу резервного фонду бюджету(далі - Порядок), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим привести свої акти у відповідність з цією постановою.

3. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо застосування Порядку.


2.2 Порядок використання коштів резервного фонду бюджету


2.2.1 Загальні положення

1. Цей Порядок визначає напрямку використання засобу резервного фонду державного бюджету і місцевого бюджету і встановлює процедури, зв'язані з виділенням засобу резервного фонду відповідного бюджету і звітуванням про їхнє використання.

2. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених витрат, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету [1].

3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу витрат загального фонду відповідного бюджету.

4. Резервний фонд бюджету встановлюється законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетного засобу.

5. Розподіл бюджетного призначення резервного фонду відповідного бюджету ведеться за рішенням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органа відповідної ради.


2.2.2 Напрямки й умови використання засобів з резервного фонду бюджету

6. Засіб резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення:

а) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру;

б) інших непередбачених заходів, що відповідно законам можуть здійснюватися за рахунок засобів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, тобто на момент твердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, що відповідає ради, місцевої держадміністрації, виконавчого органа відповідної ради підстав для проведення таких заходів [1].

7. До непередбачених заходів, визначених у підпункті "б" пункту 6 цього Порядку, не можуть бути віднесені:

-        обслуговування і погашення державного боргу, боргу Автономної Республіки Крим або боргу місцевого самоврядування;

-        додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної

-        програми (функції), призначення на яка затверджена в бюджеті;

-        капітальний ремонт або реконструкція;

-        придбання житла;

-        надання гуманітарної або іншої допомоги, крім випадків, коли рішення об надання такої допомоги прийнятий Верховною Радою України, Президентом України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, що відповідає радою.

8. За рахунок засобу резервного фонду бюджету можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийняті рішення об виділення засобів з резервного фонду бюджету в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне рішення.

9. Рішення об виділення засобів з резервного фонду бюджету приймається тільки в границях призначення на цю мету у відповідному бюджеті і втрачає дія після закінчення відповідного бюджетного періоду.

10. Загальний обсяг асигнувань, наданих з резервного фонду бюджету за напрямком, визначеним у підпункті "би" пункту 6 цього Порядку, не може перевищувати 20 відсотків річного обсягу резервного фонду бюджету.

11. Засобу з резервного фонду бюджету суб'єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави складають менше чим 51 відсоток, можуть виділятися лише через головних розпорядників бюджетних засобів на умовах повернення.


2.2.3 Представлення і розгляд звертань об виділення засобів з резервного фонду бюджету

12. Звертання об виділення засобів з резервного фонду бюджету подаються:

-        щодо витрат державного бюджету - міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською і Севастопольською міською держадміністрацією(далі - заявники) до Кабінету Міністрів України;-      щодо витрат місцевих бюджетів - підприємствами, установами, організаціями(далі - заявники) до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органа відповідної ради.

-        13. У звертанні відзначається:

-        напрямок використання засобу резервного фонду бюджету;

-        головний розпорядник бюджетного засобу, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду бюджету;

-        обсяг асигнувань, що пропонується надати з резервного фонду бюджету;

-        перелік юридичних і фізичних осіб, якої головний розпорядник бюджетного засобу передбачає надати кошти з резервного фонду бюджету, і пропозиції відносно майбутнього врегулювання правовідносин щодо майнових прав, зв'язаних з цим процесом;

-        інформація щодо можливості фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел.

14. У разі потреби виділення засобів з резервного фонду бюджету за напрямками, передбаченими в підпункті "а" пункту 6 цього Порядку, до звертання обов'язково додаються експертні висновки:

а) щодо витрат державного бюджету - від МНС, регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольській міський держадміністраціях - щодо рівня надзвичайної ситуації відповідно до класифікації надзвичайних ситуацій;

б) щодо витрат місцевих бюджетів - від підрозділів з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення держадміністрацій, виконавчих органів відповідних рад і комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій - щодо рівня надзвичайної ситуації на підставі матеріалів обстежень на місці події і висновків відповідних органів [1].

Визначені в цьому пункті органи повинні надати експертні висновки заявникові в триденний термін із дня одержання його запиту.

15. У разі потреби виділення засобів з резервного фонду бюджету за напрямками, передбаченими в підпункті "а" пункту 6 цього Порядку, на запит органів, що розглядають звертання, заявники повинні додатково подати:

-        акти обстеження, що підтверджують розміри заподіяних збитків;

-        узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних і інших невідкладних робіт;

-        перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

-        документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у випадку відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини не проведення страхування);

-        іншу інформацію, що підтверджує необхідність виділення засобів з резервного фонду бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їхнього поширення, розміру заподіяних збитків і людських втрат і класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій.

16. У разі потреби виділення засобів з резервного фонду бюджету за напрямками, передбаченими в підпункті "б" пункту 6 цього Порядку, звертання повинне додатково містити:

-        підстави для здійснення таких заходів за рахунок бюджету (прийняті закони, акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, що відповідає ради, місцевої держадміністрації, виконавчого органа відповідної ради);

-        розрахунки обсягу асигнувань з резервного фонду бюджету;

-        висновки заявника щодо неможливості здійснення таких заходів за рахунок інших джерел і щодо наслідків у випадку, якщо засобу з резервного фонду бюджету на такі заходи не були виділені.

17. У разі потреби виділення засобів з резервного фонду бюджету на цілі, передбачені в пункті 8 цього Порядку, до звертання додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів.

18. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради не більш пізній чим у триденний термін із дня одержання звертання дає доручення відповідно Мінекономіки України, Мінекономіки Автономної Республіки Крим, головному керуванню, керуванню або відділові економіки місцевої держадміністрації, виконавчого органа відповідної ради(далі - уповноважений місцевий орган) і Мінфіну (місцевому фінансовому органові) для розгляду звертання і підготовки пропозицій для ухвалення рішення об виділення засобів з резервного фонду бюджету.

У разі потреби Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради дає доручення щодо підготовки експертних висновків щодо звертання:

Держустрою - щодо технічних рішень і вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, що планується виконувати за рахунок засобу резервного фонду бюджету;

Мінагрополітики (Міністерству сільського господарства Автономної Республіки Крим), головному керуванню, керуванню або відділові сільського господарства і продовольства місцевої держадміністрації, виконавчого органа відповідної ради - щодо оцінки збитків, заподіяних сільськогосподарським товаровиробникам, і необхідних для їхнього відшкодування засобу; іншим зацікавленим органам виконавчої влади (місцевим органам виконавчої влади).

Визначені в абзацах третього і четвертому цього пункту органи в тижневий термін надсилають зазначені експертні висновки Мінекономіки (уповноваженому місцевому органові) [1].

19. Мінфін (місцевий фінансовий орган) розглядає звертання і додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо основ виділення засобів з резервного фонду бюджету, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду бюджету і наслідків у випадку невиділення засобів на такі заходи і надсилає них у тижневий термін Мінекономіки (уповноваженому місцевому органові).

20. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) відповідно до доручення Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органа відповідної ради) за результатами розгляду звертання і з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у пункті 18 цього Порядку, і пропозицій Мінфіну (місцевого фінансового органа) робить узагальнений висновок щодо основ виділення засобів з резервного фонду бюджету, правильності представлених розрахунків і можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду бюджету, а також щодо оцінки наслідків у випадку не виділення засобів на такі заходи з резервного фонду бюджету.

21. У випадку недотримання заявником вимог, установлених пунктами 6-11 цього Порядку, Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) повертає звертання об виділення засобів з резервного фонду бюджету заявникові, указавши причину відмовлення, і доповідає про цьому Кабінетних Міністрів України (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органові відповідної ради).

У випадку невідповідності матеріалів звертання вимогам, зазначеним у пунктах 13-16 цього Порядку, Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) повертає представлені матеріали заявникові для доробки, указавши причини повернення, і доповідає Кабінетних Міністрів України (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органові відповідної ради).

У випадку якщо загальний обсяг асигнувань, виділених з резервного фонду бюджету відповідно прийнятим рішенням, досягне обсягу призначення, затвердженого в бюджеті для резервного фонду, або обсягу асигнування, установленого пунктом 10 цього Порядку (щодо виділення засобу резервного фонду бюджету за напрямками, передбаченими в підпункті "би" пункту 6 цього Порядку), Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) невідкладно сповіщає про це Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеву держадміністрацію, виконавчий орган відповідної ради) і Мінфін (місцевий фінансовий орган).


2.2.4 Підготовка й ухвалення рішення об виділення засобів з резервного фонду бюджету

22. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) є відповідальним за підготовку і представлення проектів рішень об виділення засобів з резервного фонду бюджету.

У випадку визнання доцільності і можливості виділення засобів з резервного фонду бюджету Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) готує відповідний проект рішення, у якому повинно бути визначене:

-        головного розпорядника бюджетного засобу, якому надаються асигнування з резервного фонду бюджету;

-        напрямок використання засобів з резервного фонду бюджету з назвою бюджетної програми (функції);

-        обсяг асигнувань, що пропонується надати з резервного фонду бюджету;

-        умови повернення засобу, виділених з резервного фонду бюджету.

23. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) погоджує проект рішення об виділення засобів з резервного фонду бюджету з Мінфіном (місцевим фінансовим органом) і подає його у встановленому порядку на розгляд Кабінетних Міністрів України (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органові відповідної ради).

24. Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, виконавчий орган відповідної ради) приймає рішення об виділення засобів з резервного фонду бюджету винятково при наявності висновків Мінекономіки і Мінфіну (уповноваженого місцевого органа і місцевого фінансового органа) [1].

25. У разі потреби Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради) може скоротити термін розгляду звертання, підготовки й ухвалення рішення об виділення засобів з резервного фонду бюджету.


2.2.5 Виділення засобів з резервного фонду бюджету, ведення обліку і звітності

26. Після ухвалення рішення об виділення засобів з резервного фонду бюджету Мінфін (місцевий фінансовий орган):

а) уточнює для головного розпорядника бюджетного засобу назва бюджетної програми (функції) з резервного фонду бюджету виходячи з напрямку використання засобів з резервного фонду бюджету, затвердженого зазначеним рішенням, і структури кодування програмної класифікації витрат державного бюджету (кодів тимчасової класифікації витрат місцевих бюджетів).

При визначенні бюджетної програми по резервному фонді бюджету за нею закріплюється відповідний код функціональної класифікації витрат бюджету відповідно напрямкові використання засобів з резервного фонду бюджету, затвердженого зазначеним рішенням;

б) Мінфін (місцевий фінансовий орган) вносить зміни в розпис бюджету у встановленому порядку.

Під час внесення змін у розпис бюджету нерозподілені витрати розписуються за кодами економічної класифікації витрат бюджету відповідно напрямкові використання засобів з резервного фонду бюджету, затвердженого рішенням об виділення засобів з резервного фонду бюджету, і представленого головним розпорядником бюджетних засобів розподілу цих витрат разом з економічним обґрунтуванням такого розподілу [1].

27. Головний розпорядник бюджетного засобу після одержання довідки про внесення змін у розпис бюджету вносить зміни в кошториси і плани асигнувань у порядку, установленому для твердження цих документів.

28. Державне казначейство, його територіальний орган (а у випадку його відсутності - місцевий фінансовий орган) після внесення змін у розпис бюджету у встановленому порядку проводить витрати за рахунок засобу резервного фонду бюджету.

Витрати з резервного фонду бюджету на здійснення заходів, передбачених у підпункті "а" пункту 6 цього Порядку, ведуться лише на підставі переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, погодженого з Мінекономіки і Мінфіном (уповноваженим місцевим органом і місцевим фінансовим органом), а в разі потреби - Госстроем (Укринвестекспертизой).

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.