,
 


.

-

: .

: 1-

. .

: . .

1997

:

1. : ____________________

1.1 , _______________________________________________

1.2 _________________________________________________________

1.2.1 _____________________________________________________

1.2.2 ________________________________________________

1.2.3 ___________________________

1.3 ______________________

1.4 -

1.4.1 _________________________________________________________________

1.4.2 ______________________________________________________________________

1.4.3 _________________________________________________________

1.5 ___________________________

1.5.1 __________________________________________

1.5.2 ____________________________________

1.5.3 ____________________________

2. __________________________________________

2.1 __________________________________________

2.1.1 ______________________________________________________

2.1.1.1 __________________________________________

2.1.1.2 _________________________________________

2.1.1.3 _____________________________________________________________

2.1.2 _____________________________________

2.1.3 _______________________________________

2.1.4 _________________________________________________

2.2 ( )

2.2.1 90- ____________________________________________

2.3 __________________________

2.3.1 - _______________________________________

2.3.2 _____________________________________________

2.3.3 _________________________________________

2.3.3.1 ________________________________________________

2.3.3.2 _______________________________________________

2.3.4 ___________________________________________________________

2.4 _________________

2.4.1 ___________________________

2.4.2 _________________________________________________

2.5 __________________________

2.5.1 ___________________________

2.5.2 ___________________________

3. __________________________

3.1 ______________________

3.2 ______________________________________

3.2.1 ____________________________________________

3.2.2 ________________

4. _______________________________________

4.1 _____________________________________

4.2 __________________________

5. _______________________________________________

5.1 ____________________________________________

5.1.1 __________________________________________________________

5.1.2 _______________________________________________________

5.1.3 _________________________________________

5.1.4 _____________________________________________________

5.2 _____________________________________

5.2.1 ___________________________________

5.2.1.1 _________________________________________________________

5.2.1.2 ______________________________________________________

6. -

6.1 - __________________________

6.1.1 ___________________

6.1.2 _________________________________________

6.1.3 _____________________________________________

6.2 ___________________

6.2.1 ______________________________________

6.2.2 ________________________________________

6.2.3 __________________________

6.3 ______________________

7. :______________________________


1.     :

. , , , - . , " () ", , . , . , , .

1.1     ,

. , : , . .

41,8 ... 10% : , , . 200 . 370 .

. 321 . , 6,7 . . 40% . . , . 3700 . 7 ... , . 1986 .

, . +1,7 , 17 . 700 .

1.2    

1.2.1    

1995 . 15,4 . . , XX 5,1 . . . 453 1 . . , . , . , .

. 51% , 37% , 12% . 17 100 . , , . 67% , 28% , 5% .


1.1

( , . 1993 .)

................................................................................................ 1 091 338

................................................................................................. 1 069 356

............................................................................................................. 694 356

........................................................................................................... 543 372

1.2.2    

. 1993 . 0,6%. 50 : 138 . , 8 . .

, , 2000 15,5 . . 13% 14%. 76 .


1.2


1985 .

1990.

1992.

1993 .

1994 .

, . .

14,5

15,0

15

15,3

15,4

, %


019

28

25

24

24

25

2039

34

33

33

33

33

4064

27

29

30

30

30

65

12

13

13

13

13

76

118

110

102

87

, .

178

198


199

196

, . .

123

129


138

133

, .

83

96


88

88

, .

34

28


30

32

, , , , , " ".

1993 6241 ., 4380 . 1861 . .

7,648 . 7,480 . . ( 1992 .). 90- 3 . , .

1.2.3    

( ). 60- . . 70- , .

800 . 5,2% .


1.3

. .

1985 .

1990 .

1992 .

1993.

1994 .

79

117

117

119

104

55

57

59

59

62

1992 , . , . , , , , , , . 1,1 . . 650 . .

, , . . , . .

, . . .


1.4

% 1993 .

-

32,0

15,0

()

7,0

,

6,0

40,0

- . . . 1900 . 60% . 2 40% .

1.3    

, , . 7 . . .. , 300 . .. , . 1 . .. , .

(1 . .. V . ..). , . , . .

, . 843 . , .

, , , .

1370 . , , - . , .

XV , 1463 . .

1482 . , 1556 . . V (15001550 .), , , - . . , , . , .

, . , , , . , . , 80- (15661648 .).

. - . .

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2009 .