реферат, рефераты скачать
 

Другое


Гомосексуальность, утопии и право на семью
Половые отклонения
Природа женского оргазма
Секс и инвалидность
Такой тонкий вопрос
Трудный возраст
Основные этапы формирования сексуальности
Премудрости чувственной любви
Сексуальные воспоминания и фантазии мужчин и женщин во Франции
Сексуальные расстройства при шизофрении
Философия пола
Патогенетические модели парафилий
Разговоры в постели
Сексуальные извращения при шизофрении
Социальный облик лиц, совершивших сексуальные правонарушения. Профилактика сексуальных правонарушений
Судебно-психиатрическое значение парафилий
Функциональная асимметрия мозга у лиц с аномальным сексуальным поведением
Cодержание серотонина в плазме крови и тромбоцитах и показатели захвата серотонина тромбоцитами
Kastus Kalinovsky the Fighter for Independence of Belarus
Melville’s “The March into Virginia” and “The College Colonel”: The Broken Youth.
My Biography
Was Poe being Ironic When He Wrote “The Black Cat”?
В нас єдина мета - Укpаїна свята, Hездоланна ніким і ніколи
Моя мама самая лучшая
Синдромообразование парафилий
Технология знакомства
10 сочинений на английском языке
Famous People of Belarus
My Duties about the house
Сложное предложение с сочинительными и подчинительными союзами в английском языке
10 сочинений по иностранному языку /english/
2 сочинения по английскому языку english
2 сочинения по иностранному языку для 9 класса english
3 сочинения на новогоднюю тему /english/
6 вопросов по иностранному языку для 11 класса english
9 сочинений для 9 класса /english/
C’est le cas des mouvements scouts: quelque 300 mille
Das weißrussische Land
Le France situee a l’ouest du l Europe
Pavel Tretiakov
Peterhof
Сочинение по иностранному языку english
Many strange children were found in the world
Modern Tourism Narrows the Mind
Moi
My Ideas On Living In A Foreign Country
Schlafstoerungen
Sightseeing
There is No Place Like Home
Your Health and You
«Накануне» Тургенева
Боротьба добра і зла на сторінках роману У. Самчука “Марія”
Неблагоприятные Эффекты Зеленых Лужаек english
Gothic Painting (1280-1515)
My School
Reading for me
Steinbeck, John. The Pearl
Життєвий шлях Олександра Петровича Довженко
Юрий Мушкетик
"Хазяїн" І.К.Каpпенка-Каpого - видатне досягнення укpаїнської дpаматуpгії XIX ст
...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... ( Таpас Шевченко )
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг
Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"
Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"
Тpагедія закоханого сеpця в ліpичній дpамі І.Я.Фpанка "Зів'яле листя"
Slaughterhouse Five
The Sound and the Fury
The Streetcar Named ”Desire”
Пpометей - символічний обpаз нескоpеного наpоду
Тpагізм обpазу матеpі в поемі Т.Г.Шевченка "Hаймичка"
Long Day's Journey Into the Night
Moby Dick
The Adventures of Huckleberry Finn
The Catcher in the Rye
The Grapes of Wrath
The Great Gatsby
The Scarlet Letter
All the King’s Men
Catch-22 (Joseph Heller)
Зобpаження життя і побуту укpаїнського селянства в повісті Г.Ф.Квітки-Основ'яненка "Маpуся"
М.В.Гоголь – життєвий шлях
Моя душа - це хpам, чи купа цегли?
Розкpиття загальнолюдських і моpальних цінностей у новелах Гpигоpія Косинки
І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила
Втілення в обpазі Маpусі Чуpай моpальної кpаси й таланту укpаїнського наpоду
Значення п'єси Миколи Куліша "Мина Мазайло" вчора і сьогодні
Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду
Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської "Земля"
"Енеїда" І.П.Котляpевського - енциклопедія укpаїнознавства
Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"
Укpаїнське село 20-х pоків у п'єсах Миколи Куліша
Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського "Тіні забутих пpедків"
Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко
З жуpбою pадість обнялась…
Зобpаження укpаїнського побуту і звичаїв у повісті І.С.Hечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"
Людська доля та любов до pідної землі в твоpчості Андpія Малишка
Показ козацького лицаpства і любові до Укpаїни в pомані Пантелеймона Куліша "Чоpна pада"
Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"
Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини
Чеpвоне - то любов, а чоpне - то жуpба
Володимиp Сосюpа I літеpатуpа pідного кpаю
Дозволь мені, мій вечоpовий світе, Упасти зеpном в pідній стоpоні...
Тpагедія pідного кpаю в дpамі Лесі Укpаїнки "Бояpиня"
Тема кохання й віpності в поезії Максима Рильського і Володимиpа Сосюpи
Уславлення мужності і сили людського духу в поезії Лесі Укpаїнки
Філосовський мотив сенсу людського життя в дpамі-феєpії Лесі Укpаїнки "Лісова пісня"
Художнє осмислення чоpнобильської тpагедії в поемі Івана Дpача "Чоpнобильська мадонна"
"Слово о полку Ігоpевім" - велична пам'ятка генія нашого наpоду
Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"
Мpії Таpаса Шевченка пpо майбутнє Укpаїни
Філософські pоздуми Г.С.Сковоpоди пpо людське щастя
Ідея безсмеpтя і тоpжества пpавди в pомані М.П.Стельмаха "Пpавда і кpивда"
Відобpаження геpоїчної боpотьби за волю запоpозького козацтва в наpодних думах і піснях
Любить людей мене навчила мати…
Обpаз наpодного співця в поезії Т.Г.Шевченка
Роль пісні в п'єсі І.П.Котляpевського "Hаталка Полтавка"
Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю
Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…
How do I like unusual methods of teaching? (DEAD POETS SOCIETY)
Jealousy as the cause of internal self-destruction in "Kreutzer Sonata" by Leo Tolstoy (Ревность как...
My Appearance
My dreams about future
My favorite writer
My modern image of the United States
Traffic in my city
Ways of exploring the world
Платон и Аристотель
Путешествие
Топики по Англ. языку
American values
Democracy in Russia
Dickens - David Copperfield
Genetic Manipulation
Kristijonas Donelaitis
Rain Man
School Reform: Pros and Cons
The Taming of the Shrew
Диана Спенсер /english/
Легализация преступных доходов
Исполнительная надпись нотариуса - документ для принудительного исполнения
Мензура
Организационно-правовые формы страхования
Топологія мережі Internet
Наука о будущем Станислава Лема
Русский композитор Цезарь Кюи
Творческая биография Нины Симон
Основные направления в работе с ансамблем
Пианистическое мастерство С. Рахманинова
Философские воззрения в мире музыки
Жизненный путь Вольфганга Амадея Моцарта
Иоган Себастьян Бах
О камеральной налоговой проверке
Творчество латвийского композитора Раймонда Паулса
Консерванти
Раздельное питание – плюсы и минусы
Технология производства молока питьевого
Состав и особенности ферментов (энзимов) молока
Производство глазированных сырков
Культура питья
Мікробіологія та санітарія харчових продуктів
Организация и совершенствование стимулирования труда на предприятии
Анализ динамики основных макроэкономических показателей в России с 1991-1996гг.
Банковская система СССР
Основные тенденции международной миграции
Источники формирования оборотных средств в условиях рынка
Перевод бухгалтерской отчетности на международный стандарт
Рыночный механизм ценообразования.
Трудовое учение Адама Смита.
Украинский фондовый рынок
Фирма "Телефоника"
Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса
Задача по анализу рентабельности
Определение норматива товарных запасов
Определение степени влияния изменения объема товарооборота на уровень издержек обращения
Республика Беларусь как объект туризма
Стандарты аудиторской деятельности в Эстонии
Анализ остатков и оборотов по клиентским счетам коммерческого банка
Инвестиции и их виды, источники и факторы, влияющие на инвестиционный процесс
Кругооборот и оборот фондов предприятия. Время и скорость оборота фондов
Определение влияния изменения структуры товарооборота на уровень доходов
Почему большинство международных сделок заканчивается плачевно.
Экологический налог
Гражданско – правовой аспект обеспечения обязательств
Основания прекращения поручительства
Особенности рынка труда в Японии
Понятие и значение поручительства
Порядок признания расходов при кассовом методе
Риск и его виды
Наличная и безналичная формы оплаты за нефтепродукты
Порядок ведения государственного реестра
Фабльо
Фабула
Фацеция
Фигурное стихотворение
Физиологический очерк
Текстология
Ударение (акцент)
Удмуртский язык
Унанимизм
Финский язык
Фоника
Сага
Тематика
Терминология
Тибетская литература
Тропы
Семасиология
Семитские языки
Сербский язык
Синекдоха
Словацкий язык
Словенский язык
Триолет
Развязка
Редакция
Ремарка
Скальды
Литературное подражание
Орфография
Пастораль
Пейзаж
Автокоммуникация
Имя собственное
Карнавализация
Лигвистическая апологетика
Особенности употребления неопределенного артикля в лирической поэзии Гаса Брюле
Остранение
Парасемантика
Реальность
Акцентный стих
Бинарная оппозиция
Верлибризация
Знак
Индивидуальный язык
Ритм
Семантические примитивы
Философия текста
Гипотеза лингвистической относительности
Диалогическое слово
Мотивный анализ
Семиотика
Фонология
Формальная школа
Ответственность за ошибки в бухгалтерском учете: Конституционный Суд остановился на полпути
Отграничение вымогательства от самоуправства в уголовном праве России
Политико-правовой идеал М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина
Проблемы развития системы исполнительной власти в Российской Федерации
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
Общая характеристика Псковской Судной грамоты, ее система, источники
Политико-правовые учения в Древнем Египте
Правовые воззрения Г. Кельзена
Статус верховной власти
Ликвидация юридических лиц по искам налоговых органов
Личные неимущественные права. Право авторства и право на имя
Проблемы статуса действительных и недействительных кредиторов в России, государствах СНГ и Балтии
Система трудового права
Суд и процесс по Русской Правде
Кто вправе простить преступника
Понятие и содержание субъективного права потребителя на надлежащее качество товаров, работ, услуг
Понятие, структура и субъектный состав законодательства об охране прав потребителей
Постановления суда I-й инстанции: понятие, виды, содержание, предъявляемые требования.
Понятие и виды форм (источников) права
Подростковый возраст в зеркале статистики заболеваний.
Тарифная политика в системе предоставления жилищно-комунальных услуг в муниципальном образовании
Теория предельной полезности.
Переломы конечностей животных
Бальнеологические курорты РФ
Адаптация к физическим нагрузкам
Продвижение компании "Пламя дракона"
Приемы и методы создания индивидуального имиджа
Традиционная теория силлогистики
Формирование современной библиотечной статистики
10 фактов о «сухом» законе
История коньяка
Листовой и гранулированный чай
Права собственности
Принципы библиотечного дела
Что такое бурбон
Что такое кальвадос?
История Вермута
Краеведческая деятельность библиотек
Библиотека и семья
Изучение читателей в библиотеке
Библиотечная профессия в современном мире
Востановление участков городской канализации спомощью пластиковых труб FleksoRen
Второстепенные Члены Предложения
Выявление потребительских ориентаций и предпочтений целевой аудитории при выборе названия электроустановочных изделий на базе компании ООО «ДЭК-Корпорация»
Геоморфология
Гигиеническая оценка микроклимата классной комнаты, ее инсоляционного режима, искусственного и естественного освещения
Воздействие радиационного излучения на биологические объекты
Возникновение новых наук на стыке дисциплин
Внешнеторговые операции на морском транспорте
Воздушные перевозки в туризме
Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения
Вексельное обращение ИК Единство
Виды ценных бумаг (Контрольная)
Внедрение системного информационного комплекса в офисе туристской компании
Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края о плате за землю)
Валютные операции в РФ (понятие, виды, лицензирование)
Ведение делопроизводства в филиале Павловомежрайгаз
Відображення питань автоматизації формування фондів
Билеты для сдачи кандидатского минимума по английскому языку аспирантам специальностей правовед, бухгалтер, экономист, философ
Бюджет ЕС. Проблема формирования и расходования средств. Роль бюджета в развитии и углублении европейской интеграции
Безработица в России данные на 1992г
Библиофильское издание Живописная Россия М.О.Вольфа
Бизнес-план газеты Деловой Петербург
Бизнес-план расширения производства мусоровозов на ОАО Коммаш
Анализ рынка сбыта организации на примере корпорации FABERLIC
Анализ целесообразности расширения рынка (выход на новые сегменты рынка) сбыта организации.
Алмазоподобные полупроводники
Анализ мирового финансового кризиса октябрь-ноябрь 1997г. (Доклад)
Анализ риска - основа для решения проблем безопасности населения и окружающей среды
Анализ систем карандаш, общество, договор
Анализ финансово-хозяйственной деятельности на предприятии
Акты ФС и законодательный процесс
School
АПК Украина
Автоматические устройства
Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей
Marketing reflections on learning outcomes
Автотранспортное предприятие ПОГАТ
Le ble et ses caracterisques
Romania-correct
Сны и их толкование
Феномен НЛО
Аура
Нумерология
Обсуждение гипотез НЛО
Суеверия, оккультизм и магия в представлениях современного человека
История НЛО
Винное прошлое
Здоровье и эмоции
История водки
История кальвадоса
Арманьяк – изменчивый напиток гасконцев
Граппа: классификация
Значимость еды в китайской культуре
Какие бывают алкогольные напитки
О саке
Херес - напиток мавров
Виды рома
Водки стран ближнего зарубежья
Вторая родина коньяка
Гоcподин джин
Гуава - самый полезный в мире плод
Мескаль - общая информация
О виски
История Бренди
Портвейн (Porto)
Васаби
Винный этикет
Дайкон
История виски
Орехи
Сельдерей: гламурная травка
Тофу
Шафран - король специй
Императорский чай
Сакэ: приготовление и виды
Соль и здоровье человека
Классификация вин
Сказка о сыре
Сказка про растительное масло
Соя: из глубины веков
Жизнь и удивительные приключения ...чеснока
Квас: немного истории
Семь злаков
Тунец - король суши
Баклажан - турецкий помидор
Сакэ
Сидр
Соевый соус
Энергетический напиток Red Bull
Дикий подсолнух, он же топинамбур
Коньяк - ликер богов
О кофе
Наша пища
Санитарные требования к первичной обработке продуктов
Сказка о хлебе
для ТСУ (Модемы)

ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.